Rahatsızlanıp hastaneye giden komisere verilen disiplin cezası iptal edildi

Hatay Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan bir komiser, vertigo hastalığı nedeniyle görevdeyken rahatsızlanarak acil servise gitmek zorunda kaldı. Komiser hastanedeyken denetlemeye çıkan ilçe emniyet müdürü ve müdür yardımcısı, komiserin görev yerinde olmadığını gördü. Meslektaşları komiserin rahatsızlanarak hastaneye gittiğini beyan etmesine rağmen hakkında rapor tutularak soruşturma açıldı.

CEZA YARGIYA TAŞINDI

Soruşturma aşamasında komiser, göreve geç gidip iş yerinden erken ayrılmasının sebebinin yaşadığı sağlık problemi olduğunu beyan ettti. Soruşturma sonucunda ise komisere “Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek” suçundan ceza verildi.

Olay kısa bir süre sonra yargıya taşındı. Cezaya ilişkin Hatay 2’inci İdare Mahkemesi’ne Hatay Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu’nun ceza kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açıldı. Davada, idare tarafından “kasıt” yönünden herhangi bir tespit yapılmadığı belirtilirken, soruşturma oluru alınmadığı, savunma hakkının ihlal edildiği ve soruşturmanın objektif yürütülmediği belirtildi.

‘LEHE VE ALEYHE DELİLLER ARAŞTIRILMALI’

4 ay süren yagılamanın ardından Hatay 2’inci İdare Mahkemesi kararını verdi. “Emsal” olarak değerlendirilen gerekçeli kararda disiplin cezalarının önemine dikkat çeken mahkeme, “Disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır” vurgusu yaptı. Lehe ve aleyhe başkaca delillerin araştırılması, soruşturulanların görevleri itibariyle sorumlulukları ve suçun oluş biçimi irdelenerek düzenlenen rapor ile fiilin sübut bulup bulmadığının ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizen mahkeme, bu durumun hukuki güvenliğin de gereği olduğunu belirtti.

‘HAKKANİYET GEREĞİ SUÇ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ’

Ceza verirken iradenin dışında gelişen etkenlerin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen mahkeme, cezayı iptal etti. Kararda şu ifadeler yer aldı: “Ayrıca, takdir edilen disiplin cezası ile ilgilinin eylemi arasında adil bir denge bulunması da disiplin hukuku ilkelerinden olup, bu denge kurulurken, olayın oluş biçimi, ilgilinin suç kastının bulunup bulunmadığı, irade dışı etkenlerin eylemin meydana gelmesine etkisi gibi hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.”

Komiserin durumunun söz konusu suç kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmeden mahkeme, “Bu durumda hakkaniyet gereği davacının rahatsızlanması neticesinde mesaiye geç gelerek işyerinden ayrılması durumunun, ‘Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek’ kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, davacının uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline….” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx