TOKİ’den Meral Akşener’in iddialarına yalanlama

TOKİ’nin Twitter hesabından, Akşener’in partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı’nda “TOKİ’nin hiçbir kuruma karşı hesap vermediği, devlet bütçesi içindeki yerinin belirsiz olduğu, TOKİ ihalelerinin şeffaf olmadığı” yönündeki iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 1984 yılında kurulan TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlar için nitelikli ve erişilebilir sosyal konut üretmek amacıyla ana misyon ve hedefleri doğrultusunda 2002 yılına kadar 19 yılda sadece 43 bin 145 konutu tamamladığı belirtildi.

TOKİ’nin öncelikle dar ve orta gelirli vatandaşların sosyal konut ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem bölgelerindeki konutların yapımı yönündeki çalışmalarını sürdürme hedefinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Kurumsal amaçlarımızdan biri de konut sektörünü örnek uygulamalarımızla disipline etmektir. Bu amaçla son yıllarda üretim payımızı yüzde 8’lerden yüzde 14’lere yükselttik. 2002 yılından günümüze kadar 1 milyon 100 bin konut rakamına ulaşılmış ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Konuta erişmekte zorluk çeken vatandaşlarımızı ev sahibi yapabilmek amacıyla bir görev bilinciyle hareket ettik. Dünyada bir benzeri bulunmayan bu başarıyı sağlayan kurumumuz, kalkınmakta olan birçok ülkeye rol model olmuş ve başarısını arttırmak için azimle çalışmaya devam etmektedir. Üzülerek söylüyoruz ki İYİ Parti Genel Başkanı, partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndaki 27 Nisan 2022 tarihli konuşmasında ‘TOKİ’nin hiçbir kuruma karşı hesap vermediği, devlet bütçesi içindeki yerinin belirsiz olduğu TOKİ ihalelerinin şeffaf olmadığı …’ yönündeki maksadını aşan talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki açıklamalarda bulunmuştur.”

TOKİ’nin gelir ve giderlerinin, Toplu Konut Kanunu’nun 2’nci maddesi ve Sayıştay Kanunu gereği Sayıştay denetimine tabi bulunduğu belirtilen açıklamada, TOKİ’nin 5018 sayılı Kanun’un kapsamı dışında olduğu, bütçesinin 641 sayılı “Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” Yüksek Planlama Kurulunun görevlerini düzenleyen bendi hükmünde Cumhurbaşkanınca onaylandığı hatırlatıldı.

Ayrıca TOKİ’nin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olduğu da vurgulanan açıklamada, arsaların ise kurumsal sitesi, gazete ve diğer basın organlarıyla en az 15 gün önce ilan edilip, açık artırma yöntemiyle satışının gerçekleştirildiği ve ihalesinin internet üzerinden canlı olarak kamuya açık ve şeffaf şekilde yapıldığı anlatıldı.

– “İDARENİN KAMUOYUNA KARŞI HESAP VEREBİLİRLİĞİ BULUNMAKTADIR”

TOKİ’nin “hesap verilebilirlik” ve “şeffaflık” açısından faaliyetlerin raporlanmasının yıllık olarak yapıldığı belirtilen açıklamada,”İdarenin bütün birimlerinin faaliyetleri ayrıntılı olarak faaliyet raporunda yer almaktadır. Kamuoyuna hesap verebilirlik yönüyle bakıldığında, idarenin faaliyetleri üzerinde parlamento denetimi ve dolayısıyla kamuoyuna karşı hesap verebilirliği bulunmaktadır.” denildi.

Açıklamada, TOKİ’nin faaliyetlerini yerine getirirken, toplumun bütün kesimlerine kuralları aynı şekilde uyguladığı, ancak kurumun toplum kesimlerinin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve sosyal imkanlar dahilinde, farklı toplum kesimleri için mevzuatın elverdiği ölçüde koruyucu ve gözetici şeklide çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Alt gelir grubu için özel şartlarda konut yapımı, şehit ailelerine faizsiz konut kredisi verilmesi, engelli vatandaşlar için özel kotalar konulmasının toplumsal adalet için önemli uygulamalar olduğu vurgulanan açıklamada, “Son 4 yılda uygulamaya koyduğumuz düzenleme ile sözleşmelerinde memur maaş artışı oranında artış olmasına rağmen sosyal konutlarda yıllık artışlar daha düşük oranda uygulanarak İdaremiz yetkileri vatandaşlarımızın lehine kullanılmıştır. Ancak tekraren üzülerek söylüyoruz ki İYİ Parti Genel Başkanı’nın TBMM Grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki TOKİ’nin de tabi olduğu devletin denetim mekanizmalarından ve denetim sisteminden haberdar değildir.” ifadelerine yer verildi.

Sayıştay tarafından yapılan denetimlerin Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan TBMM tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların ilgili kanunlar uyarınca yapıldığı belirtilen açıklamada, denetimlerde TOKİ’nin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğu ve mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir olup olmadığı, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediği, faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu, şeffaf olup olmadığının incelenip, hazırlanan raporların alt ve üst komisyonlarda görüşülmek üzere TBMM’ye sunulduğu bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Maalesef, İYİ Parti Genel Başkanı’nın yaptığı açıklamalardan, partisinin milletvekillerinin de üye olarak görev yaptığı bu komisyonlardan bihaber olduğu anlaşılmaktadır. Zira Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında TOKİ’nin hiçbir denetime tabi olmadığı hiçbir kuruma karşı hesap vermediği yönünde açıklamalarda bulunmuştur. TOKİ’nin ‘kayırmacılığın ve yolsuzluğun merkezi konumuna gelmiş olduğu’, ayrıca TOKİ’den bahsederken ‘yağmalama’, ‘talan’, ‘hırsızlık’ gibi maksadı aşan mesnetsiz itham ve iftiralarına maruz kalınmıştır. Öte yandan siyasetle uğraşanların siyasi saiklerle kurumları, kurum yöneticilerini, bürokratları hedef alması da anlaşılır bir durum değildir, kabul edilemez. Bu itibarla, yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı, kurumu yıpratmayı hedefleyen, maksadını aşan, talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki beyanatlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”