Yüksek kapasiteli biyoenerji hamlesi: İnek gübresinden elektrik üretilecek!