Tabibin maaşından yapılan kesintiye üçüncü kere iade kararı

Kahramanmaraş Yönetim Mahkemesi, pandemi devrinde idari müsaadeye ayrılan kanser hastası aile tabibi Dilek Can Emlik’in maaşından yapılan kesintinin üçüncü sefer iadesine karar verdi.

Kahramanmaraş’ta vazifeli aile tabibi Dilek Can Emlik, pandemide riskli kümeler ortasında yer alanların Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle idari müsaadeli sayılmalarının akabinde müsaadeye ayrıldı lakin 2020 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında maaşından kesinti yapıldı.

Emlik, bunun üzerine Vilayet Sıhhat Müdürlüğü’ne başvurarak, kesintinin hukuksuz olduğunu belirtip, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Olumsuz cevap alan tabip Kahramanmaraş Yönetim Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında Emlik’in idari müsaadeli sayılacağı, bu nedenle maaşından yapılan kesintinin hukuksuz olduğuna karar verip, kesintilerin iadesine karar verdi.

Bu karardan sonra 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında İstek Can Emlik’in maaşından yeniden kesinti yapıldı. Emlik, bunu da yargıya taşıdı ve mahkeme tekrar kesintilerin iadesine karar verdi. Kararların ardından Emlik’e maaşından kesilen yaklaşık 32 bin lira iade edilirken, İstek Can Emlik’in 2021 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında da maaşından kesinti yapıldı. Emlik, 3’üncü defa yargıya başvurdu ve Kahramanmaraş Yönetim Mahkemesi yeniden Emlik’i haklı bulup, maaşından yapılan kesintinin iadesine karar verdi.

MESLEKTAŞLARIMIZI MAĞDUR EDİYORLAR

Kahramanmaraş Tabip Odası Lideri Dr. Lütfi Tiyekli, Cumhurbaşkanlığı genelgesine karşın maaştan kesinti yapılmasının hukuksuz olduğunu fakat Vilayet Sıhhat Müdürlüğü’nün hukuksuzluğu sürdürüp, kesinti yaptığını söyledi.

Kahramanmaraş Tabip Odası Lideri Dr. Lütfi Tiyekli

Bugüne kadar açılan tüm davaların kazanıldığını ve her dava da gerek avukatlık fiyatı gerekse de mahkeme masrafı nedeniyle devletin ziyana uğratıldığını kaydeden Tiyekli, şunları söyledi:

– Cumhurbaşkanlığı bir kararname çıkardı. Ağır hastalığı olan, kronik hastalığı olan şahısların pandemi müddetince çalışmamasını istedi ve fiyatlarının kesilemeyeceğini açıkça belirtti. Sıhhat Bakanlığı buna uymayarak ağır hastalığı olan bireylerin fiyatlarında kesintiye gitti. Biz, sadece Kahramanmaraş’ta 30’a yakın dava açtık ve hepsinde de kazandık. Mahkeme de hepsinde birebirini söyledi,

– “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi varsa bu kişinin fiyatlarını kesemezsin” dedi lakin ısrarla vilayet sıhhat müdürlükleri, bu hasta meslektaşlarımızı mağdur etti ve fiyatlarını kesme yoluna gitti.

– Ülkede Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var lakin vilayet sıhhat müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini kaba tabirle takmıyor, kendi başlarına nazaran uyguluyorlar ve meslektaşlarımızı mağdur ediyorlar. Biz bu bahiste ısrarcıyız ve herkes için dava açıp haklarını almaya çalışacağız. Dava açılmadan tabiplerin özlük hakkı verilsin, kaybeden hakları mahkemelerde aramasınlar. (DHA)