Rekabet Şurası’ndan n11’in Getir’e devredilmesine onay

Getir’in n11.com paylarının muhakkak bir kısmını sermaye artırımı yoluyla devralması sürecine Rekabet Konseyi’nden onay çıktı.

Rekabet Heyeti’nde yer alan karar şöyle:

“Düzenlenen rapora ve incelenen evrak kapsamına nazaran, bildirim konusu sürecin 4054 sayılı Kanun’un 7. unsuru ve bu hususa dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Konseyinden Müsaade Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Bildirim kapsamında müsaadeye tabi olduğuna; süreç sonucunda aktif rekabetin değerli ölçüde azaltılmasının kelam konusu olmaması nedeniyle sürece müsaade verilmesine, gerekçeli kararın bildiriminden itibaren 60 gün içinde Ankara Yönetim Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.”