Nükleerde süreç ve hizmet bedellerine yönelik asıllar belirlendi

NDK’nin Süreç ve Hizmet Bedelleri Yönetmeliği, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna nazaran, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl bir sonraki yılda uygulanacak bedellerin tespit edilebilmesi gayesiyle, kurumun ilgili hizmet üniteleriyle koordineli olarak süreç ve hizmetin maliyet ögelerinin niteliğine nazaran yine değerleme oranı, yurt içi üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi, döviz kurlarındaki değişiklikler ve öteki konular dikkate alınarak bir sonraki yılın Süreç ve Hizmet Bedelleri Listesi taslağı hazırlanacak.

Hazırlanan Süreç ve Hizmet Bedelleri Listesi taslağı en geç cari yılın aralık ayının birinci haftasında Nükleer Düzenleme Konseyine sunulacak. Konsey tarafından onaylanan Süreç ve Hizmet Bedelleri Listesi, en geç aralık ayının son iş günü kurumun internet sayfasında yayımlanacak.

İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde yıl içerisinde gereksinim duyulan değişiklikler, şura kararıyla uygulamaya konulacak. Yapılan değişiklikler kurumun internet sayfasında yayımlanacak.

İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde aksi belirtilmedikçe, süreç ve hizmet bedeli ödemeleri hizmet gerçekleşmeden evvel verilecek tahakkuk numarasıyla yürürlükte bulunan Süreç ve Hizmet Bedelleri Listesine nazaran yapılacak.

KAYNAK: AA