MÜSİAD, 11 unsurluk güç stratejisini açıkladı

Asmalı, MÜSİAD Milletlerarası Güç Doruğu’nda, güçte bağımsızlığın yerli ve ulusal güç kaynaklarının geliştirilmesiyle mümkün olduğunu söyledi.

MÜSİAD’ın, “yerli, verimli ve teknoloji odaklı güç üretim ve tüketimi”, ” Türkiye’nin güç endüstrisinin inşa edilmesi” ve “enerjide bağımsız, sağlam jenerasyon yol Türkiye perspektifi” olmak üzere üç temel prensiple 11 unsurluk güç stratejisi hazırladığını aktaran Asmalı, yeni yol haritasıyla gelecek devir güç siyasetlerinin şekillenmesinde rehber olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Asmalı, 11 unsurluk güç stratejisini şu tabirlerle açıkladı:

“Elektrik üretiminde yenilenebilir gücün hissesi 2050’ye kadar yüzde 75’e, dünya yenilenebilir güç pastasındaki hissemiz ise yüzde 3’e çıkartılmalıdır. Ferdi yenilenebilir güç yatırımlarının bürokrasisi ise sıfırlanmalıdır. Güç verimliliği yerli ve ulusal güç kaynağıdır. 10-20-40 modeliyle gelecek 10 yılda güç verimliliği yatırımına 20 milyar dolar finansman sağlanarak, güç verimliliğiyle ithal güçte 40 milyar dolar azaltım amacı koyularak ulusal güç verimliliği seferberliği ilan edilmelidir. Petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini tüm gücümüzle desteklerken, iklim değişikliği gayeleri kapsamında doğal gaz ve nükleer gücün yeşil yakıt statüsüne alınmasını teklif ediyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir ve düşük karbonlu gazların üretimine yük verilmeli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi teşvik edilmelidir.”

Stratejinin dördüncü hususunun sera gazı emisyonu maksatlarına ulaşmak ve güçte bağımsızlığı sağlamak için nükleer gücün toplam elektrik üretimindeki hissesinin 20 yılda yüzde 20’ye çıkarılmasına ait talepleri olduğunu söyleyen Asmalı, yerli ve ulusal güç siyasetine takviye olacak biçimde güç endüstrisi stratejisi oluşturulmasını talep etti.

“Enerji, Türkiye için sarfiyat değil, gelir kalemine dönüşebilir”

Asmalı, Türkiye’nin, yenilenebilir güç ekipman üretiminde AB’nin bir numaralı tedarikçisi olabileceğini, MÜSİAD’ın üyeleriyle bu atılımda misyon almaya talip olduğunu ve güneş gücü alanında fotovoltaik panel üretiminde yatırım kararı aldıklarını belirtti.

Stratejinin altıncı hususunun “Türkiye’de 20 yılda yıllık 5 milyar dolar ihracat yapılabilecek ulusal hidrojen atılımı başlatılarak, yerli ve yabancı sermaye için Türkiye’de yatırıma uygun ortam oluşturulması” tarafındaki talepleri olduğunu belirten Asmalı, stratejinin öbür unsurlarını şöyle sıraladı:

“Üç kıtanın merkezindeki Türkiye’nin topraklarından geçen petrol ve gaz sınırlarını artırarak, ‘Dünyanın Güç Jenerasyon Yolu Türkiye’ sloganıyla güç artan talebi garanti altına alması ve istikrarlı güç tedarikçisi pozisyonunu güçlendirmesiyle ilgili iradenin devamını bekliyoruz.

Güç, Türkiye için masraf değil, gelir kalemine dönüşebilir. Bu dönüşüm için genç, nitelikli istihdam gücü gerekmektedir. Yapılacak çalışmalarla Türkiye 10 yılda güç dönüşümüne 200 bin yeni istihdam sağlayacak güç istihdamı atılımını başlatmalıdır. Mevcut bina stokunda dönüşüm ve finansmanlı yerli üretim yalıtım seferberliğiyle yılda 7 milyar dolar güç tasarrufuna 10 yılda ulaşacak mevzuat altyapısının oluşturulmasını talep ediyoruz. Bu siyasetle güç tasarrufu, yerli üretim, ekonomik canlanma ve istihdam sağlanacaktır. Bu tıpkı vakitte güçte dışa bağımlılığı azaltan kıymetli etkendir. Yerli arabamız TOGG ile birlikte elektrikli araçlar için gerekli enerjiyi, dağıtık güç ile yenilenebilir güçten sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Bu kapsamda depolama teknolojileri için teşvik ve dayanakların artırılması bu dönüşüm için kıymet arz etmektedir. Güç dönüşümü için en kıymetli gereksinim olan kritik minerallerin sürdürülebilir temini ve güvenliği, dönüşüm için esas unsurlarımızdan biridir.”

MÜSİAD Güç ve Etraf Kesim Heyeti Lideri Altuğ Karataş, belirlenen plan çerçevesinde güçte kendi kendine yetebilen ülke Türkiye maksadına katkı sunmayı amaçladıklarını söz etti.

KAYNAK: AA