Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2022/1. dönem başvuruları başladı!

Emniyet Genel Müdürlüğü 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımının başladığını duyurdu. Uzun süredir beklenen 2022 yılı bekçi alımında başvuru kılavuzu yayınlanarak şartlar belli oldu. Bu yıl en az lise mezunu adaylar bekçilik sınavına başvuru yapabilecek. Toplamda 3.250 kişilik bekçi alımı için sınav ücreti 340 TL olarak belirlendi. Ayrıca şehit veya vazife malulü olanların, eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacak.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

 • En az 167 cm boyunda olmak, 

 • d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. 

 • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, 

 • Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 

 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 

 • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, 

 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, 

 • Memuriyete engel bir hali bulunmamak, 

 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 

 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, 

 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 

 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, 

 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, 

 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, 

 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, 

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

 1. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan; Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

 2. Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, 

 3. Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan, 

 4. Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, 

 5. Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Ön Başvuru Ücreti: 340 TL

Ön Başvuru İçin Anlaşmalı Bankalar: Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

Başvuru Ücreti yatırma tarihleri: 28.04.2022 saat 09.00’dan 13.05.2022 saat 17.00

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ